Úvodní stránka

Vítejte na webu o přírubových bezpečnostních krytech.

Safety ring – prospekt PDF ke stažení

Přírubové bezpečnostní kryty, nebo také chrániče přírub, jsou používány v různých odvětvích průmyslu v místech únikových cest, kde je jejich hlavním účelem zabránit nebezpečnému výstřiku a tvorby mlhy ze selhávajících přírubových spojů toxických, kyselých či jinak nebezpečných látek jako např. ropné látky, oleje, či pára.

Selhání těsnosti přírubových spojů bylo příčinou velkého množství závažných průmyslových nehod po celém světě. Prudké výstřiky kyseliny, oleje i páry měly za následek závažná zranění ať už přímým působením, nebo následným požárem, či výbuchem. Tvůrci předpisů pro průmyslová zařízení poznali důležitost ochrany trubkových spojů (u přírub, armatur, spojek, hadic), která zabrání prudkým výstřikům, nebo tvorbě výbušných mlh. Takovéto úniky totiž mohou mít katastrofální následky, které v mnoha případech vyústí v požár nebo výbuch, zapřičiňující mimořádné odstávky zařízení, vysoké náklady a dokonce i ztráty na životech.

Bezpečnostní kryty jsou poslední linií ochrany. Nejsou navrženy k udržení netěsnosti, ale k zabránění nebezpečnému výstřiku. Jak přesně pracují se můžete dozvědět v sekci „Jak to funguje“.